Advanced Grammar

Let's, Let him, Let her, Let them
İkinci kişi veya kişilere yapılan öneriler.

   Robin said "Let's leave the money in the office."
   a-Robin suggested leaving the money in the office.
      Robin paranın ofiste bırakılmasını önerdi.

   b-Robin suggested that they/we  should leave the money in the office.
      Robin paranın ofiste bırakmalarını/bırakmamızı önerdi.

   Sam said "Let's have a tea break and finish the work later."
   a-Sam suggested having a tea break and finishing the work later.
      Sam bir çay molası vermelirini ve işi daha sonra bitirmelerini önerdi.

   b-Sam suggested that we/they should have a tea break and finish the work later.
      Sam bir çay molası vermemizi/vermelerin ve işi daha sonra bitirmelerini önerdi.

   "Let's buy this car", said Peter.
   "Let's not", said Sara
   Peter suggested buying the car but Sara was against it.
   Peter arabayı almalarını önerdi, fakat Sara buna karşı çıktı.

   Eylem çağrısı :
  
   The manager said, "Let's not miss this golden opportunity."
   The manager urged the workers not to miss this golden opportunity."
   Müdür, işçileri bu altın fırsatı kaçırmamak konusunda harekete geçirdi.

   İzin :

   Jane said "Let the little girl come with us, mother. I'll take care of her."
   Jane asked her mother to let the little girl to come with them and
   promised to take care of her."
   Jane, annesinden küçük kızın onlarla gelmesine izin vermesini rica etti ve
   ona göz kulak olmaya söz verdi.

   Öneri :
  
   Rosie said "I suggest (your) working here."
   Rosie "Burada çalışmanızı öneririm."
   a-Rosie suggested my working here.
      Rosie burada çalışmamı önerdi.
  
   b-Rosie said "What about working here?"
      Rosie "Burada çalışmaya ne dersiniz?"
      Rosie suggested that I should work here.
      Rosie burada çalışmamı önerdi.

   c-Rosie said "Suppose you work here?"
      Rosie "Burada çalışsanız?" dedi.
      Rosie suggested that I worked here.
      Rosie burada çalışmamı önerdi.

    My mother said "The job seems suitable for you. Why don't you apply for it?
   Annem "İş sana uygun görünüyor. Niçin başvurmuyorsun?" dedi.
   a-My mother said that the job seemed suitable for me and suggested my applying for it.
     Annem işin bana uyacağını söyledi ve başvurmamı önerdi.
   b-My mother said that the job seemed suitable for me and advised me to apply for it.
     Annem işin bana uyacağını söyledi ve başvurmamı öğütledi.
    previous                                                                                              main page