Advanced Grammar 
LESSON 14

Öznenin yapacağı eylemin maksadını anlatmak için
"T0, IN ORDER TO, SO AS TO"
kullanılır.


"to" sözlü ifadelerde,
"in order that" daha çok yazılı ifadelerde,
"so as to" ise olumsuz ifadelerde kullanılır.

Mehmet went to Italy to learn Italian.
Mehmet İtalyanca öğrenmek için İtalya'ya gitti.

John comes here every day in order to improve his Turkish.
John, Türkçesini ilerletmek hergün buraya gelir.

Sue left the village so as not to meet Bill again.
Sue, Bill ile tekrar karşılaşmamak için köyden ayrıldı.

Ancak amaç cümlenin üzerinde toplanırsa, bu durumda
olumlu cümlelerde de
"so as to" kullanılabilir.

Mary made her brother the letter so as to send it to her uncle.
Mary amcasına göndermek için kardeşine mektup yazdırdı.

"THAT, SO THAT, IN ORDER THAT"
..sin diye, maksadıyla, amacıyla anlamına gelen
"that, so that, in order that" iki cümlenin bağlacı olarak kullanılır.

John went to Germany so that he would make a new film.
John, yeni bir film çevirmek için Almanya'ya gitti.

The message was written in many language so that everybody
could read it.

Ana cümlede ana fiil/yüklem Present halde ise "can, will, may",
Ana cümlede ana fiil/yüklem Past halde ise "could, would, might",
kullanılır.

Maksat cümlesinde eğer
"so that" in "that" i atılırsa,
"so- bu sebepten/yüzden veya ...den dolayı anlamına gelir."

Last week my computer went wrong, so I couldn't sent my e-mails.
Geçen hafta bilgisayarım bozuldu, bu yüzden e-postalarımı gönderemedim.

It's raining too much, so you should stay here tonight.
Yağmur çok şiddetli yağıyor, bu yüzden bu gece burada kalmalısınız.

"in order that" genellikle dramatik konuşmalarda, şiirlerde ve yazışmalarda tercih edilir.
Their father works day by day in order that they can live better.
Daha iyi yaşamaları amacıyla babaları gece gündüz çalışıyor.

Olumsuzluk durumlarda yardımcı fiilden sonra "not" kullanılır.
Bill put the money under his bed so that/in order that his brother couldn't
find it.
Kardeşe bulamasın diye Bill parayı yatağının altına koydu.

previous                                                                            main page