ADVANCED  GRAMMAR

       

Sevgili ziyaretçiler, bu bölüm için titiz ve yorucu bir çalışma yapıyorum
Açıklamaların eksiksiz, çok sade ve  anlaşılabilir olması için çabalıyorum.
Salih Tatar.


LESSON 1
Time Prepositions - in - on - at
Zaman edatları

LESSON 2   
Tenses "Zamanlar"

LESSON 3  
Present Continuous Tense (Şu anda devam eden zaman)


A-Present Continuous Tense kalıbı ile kullanılmayan fiiller.

B-Present Continuous Tense kalıbı ile kullanılmayan,
kullanıldığında başka anlam kazanan fiiller.

LESSON 4 
Simple Present Tense  
(GENİŞ ZAMAN - Basit Şimdiki Zaman)


LESSON 5
Future Tenses
1-Simple Future Tense  
2-Near Future Tense


LESSON 6
Past Tenses
1-Simple Past Tense  
2- Present Perfect Tense

LESSON 7

PASSIVE VOICE 1

(Bu konu genel istek üzerine yazıldı. Daha sonra ilgili sayfaya konulacaktır.)

PASSIVE VOICE 2

PASSIVE VOICE 3

PASSIVE VOICE 4

PASSIVE VOICE 5

(Emir Cümlelerinin Edilgen Hale Getirilmesi)

PASSIVE VOICE.6-
(Reported Speech (Dolaylı Anlatım)' ın Edilgen hale çevrilmesi.)

LESSON 8
IF CLAUSES - Şart Cümleleri

LESSON
9
REPORTED SPEECH (Dolaylı Aktarım)
(Bu konu genel istek üzerine yazıldı. 
Daha sonra ilgili sayfaya konulacaktır.)
Passive ve Reported Speech
konularını birbirine karıştırmamak
için bunları ard arda çalışmayınız-

REPORTED SPEECH1

REPORTED SPEECH2

REPORTED SPEECH3

REPORTED SPEECH4

REPORTED SPEECH5

EXAMPLES1
REPORTED SPEECH -- YES/NO QUESTIONS
REPORTED SPEECH -- Wh (information) QUESTIONS
REPORTED SPEECH -- Indirect Command (Dolaylı Emir)
REPORTED SPEECH -- Öneriler

BU DERSLERİN ALIŞTIRMALARI "STUDY-Homework" bölümündedir.

LESSON 10  
Punctuation

LESSON 11
PHONETIC SYMBOLS 
(Bu sayfa sizin isteğiniz üzerine hazırlanmıştır.
Yeni isteklerinizi bize iletmeye devam ediniz
.


LESSON 12 
CAN and COULD

LESSON 13
UNLESS / UNTIL / TILL / BY

LESSON 14
CLAUSES OF PURPOSE(Maksat Cümleleri.)

LESSON 15
omitting "That"

previous                                                                                  main page