DAILY PHRASES   

ASKING PRICE  

FİYAT SORMA

İNGİLİZCE
OKUNUŞU

TÜRKÇE ANLAMI

How much is this?
Haw maç iz dis?

How much are they?
Haw maç a(r) dey

Bunun fiyatı nedir?


Bunların fiyatı nedir?


Excuse me, how much is this?
Ekskiyüz mi, haw maç iz dis?

Excuse me, how much is this shirt?
Ekskiyüz mi, haw maç iz dis şört?


Afedersiniz, bunun fiyatı nedir?Afedersiniz, bu gömleğin fiyatı nedir ?

How much will I pay?       
Haw maç wil ay pey?


Ne kadar ödeyeceğim?


It is expensive.

It iz ekspensiv.


Pahalı.


It is very expensive.

It iz veri ekspensiv.


Çok pahalı.


It is too expensive.

It iz tuu ekspensiv.


Çok fazla pahalı.


It is cheap.

It iz çiip.


Ucuz.


It is very cheap.

It iz veri çiip.


Çok ucuz.

previous

main page