Bu bölümde yazılış veya okunuşları birbirine benzeyen fakat anlamları farklı
olan kelimelerden bir demet bulacaksınız.
Bu kelimelere hakim olmanız halinde gireceğiniz sınavlardaki başarı oranınız

artacaktır.
Başarılar dileğiyle..
Salih Tatar

1-2-


3-


4-


5-


6-


7-8-


9-


10-

to adopt 
to adapt


to advise 
advice

alleys
allies

aloud
allowed

altar
to alter

to allude
to elude

allusion
elusion
illusion

apposite
opposite

assent
ascent

assistants
assistance

beğenip kabul etm, evlatlık edinm.
bir şeyi benimsem, kendi dileğine uygun 
hale sokm.

nasihat etmek
nasihat

dar yollar, dar geçitler
müttefikler

yüksek sesle
müsade edilmiş, izin verilmiş

kilisenin ayin yeri
değiştirmek

ima etmek, kastedmek
kaçmak, savuşmak

ima, kinaye, zikir
kaçma, savuşma
hayal, kuruntu, aldanma, yanlış görüş

uygun, yerinde, münasip
zıt, mukabil

onay, rıza, muvafakat
yukarı çıkış

yardımcılar
yardım

previous                    next                  vocabulary               main page