Daily Expressions


I can't help crying.
                         

Every other day.
                         
I am in a hurry.
                         
What do you say about it? 
                         
I can't believe my ears.
                        
We had a narrow escape.
                         
I was away on holiday last week..
                        
I am sorry you weren't there.
                         
It takes you one hour to go there.

There is no doubt about it.
Ağlamamak elimde değil, 
ağlamamaktan kendimi alamıyorum.

Her iki günde bir.

Acelem var.

Buna ne dersiniz?

Kulaklarıma inanamıyorum.

Zor kurtulduk.

Geçen hafta tatilde idim.

Orada olmadığınıza üzüldüm.

Oraya gitmen bir saat sürer.

Ona hiç şüphe yok.

previous                    next                daily main page