Daily Expressions


Mark is stony broke.
     
Bill kept me waiting for 20 minutes.
     
Mary always makes a mountain out
of a molehill.     


Nobody knows it for sure.
    

As far as I know.

I' m bored stiff. 
                         
I am dead bored.                         

That's the doorbell.
                         
That's the telephone bell.
                         
Here goes!  
                 Mark meteliğe kurşun atıyor, meteliksiz.


Bill beni 20 dakika bekletti.

Mary daima olayları büyütür/habbeyi kubbe yapar.

Kimse onu kesin olarak bilmiyor.

Bildiğim kadarıyla.

Sıkıntıdan patlıyorum.

Çok canım sıkılıyor.

Kapı çalıyor.

Telefon çalıyor.

Haydi başlıyoruz.

previous                 next               daily        

main page