Daily Expressions


ON THE MEDICINE BOTTLE

İlaç prospektüsünden bazı tavsiyeler :

Consult your doctor if symptoms persist
Eğer hala iyileşmediyseniz, doktorunuza gözükünüz.

Do not take more than the stated dose. 
Söylenenden fazla miktarda ilaç almayınız.

Always read the label
İlaç kutusunun üzerindeki miktarda ilaç almaya dikkat edin.

Keep out of the reach of children
İlaçları çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.


previous                     next              daily                main page