Daily Expressions

FRICTION

Anlaşmazlık / sürtüşme


There's a bad vibe round here. 
Buradaki hava iyi değil.

The fur's been flying I can tell you! 
Diğer insanlar atışıyorlar.

'Speak to the hand 'cos the face ain't listening!
Artık seni dinlemiyorum!

The children have been at each other's throats all morning.
Çocuklar sabahtan beri beri birbirlerini yiyiyorlar.


SORTING THINGS OUT
Meseleleri halletme.

W
e've made it up.
We've put it behind us.
We've kissed and made up.
We're back on speaking terms.
Forget it - It's water under the bridge.

Yukarıdaki ifadelerin hepsi anlaşmazlığın sona erdiğini ve tekrar 
arkadaş olduğunuzu belirtir.

previous                                  daily                            main page