Daily Expressions

This is the life!                       : Hayat böyledir işte!
                           
It's my round.                        : Sıra şimdi bende (Arkadaşlara birşey ısmarlarken.)
                            
I am no fool.                          : Ben aptal mıyım?


The lesson is over                : Ders bitti.


It's up to you                        : Size bağlı, siz nasıl uygun görürseniz.

It's a question of money.  : O, para meselesidir.
                           
It's a question of time.      : O, vakit/zaman meselesidir.
                            
What is the matter?            : Ne var? , Ne oluyor?


What is the matter with you?    : (Senin) Neyin var? Ne oldu?


What happened?                    : Ne oldu? (Olay ne?

It's a pity.                              :
Yazık!
                           
What a pity!                           : Ne yazık! Vah vah!
                            
You're vey kind.                    : Çok naziksiniz.


It's very kind of you.          : Çok naziksiniz.


You're good.                         : Çok iyisiniz.
                            
It's very good of you .        : Çok iyisiniz.

previous                                        daily                             main page