Daily Expressions


-So far
                                 
-Sooner or later

-Later on

-A week today

-A week ago today

-Every other day

-Every so often

-Once in a blue moon

-Up to date
          
-Up to now

Şimdiye kadar

Er geç

Daha sonra

Gelecek hafta bugün

Geçen hafta bugün

İki günde bir

Fırsat buldukça

Kırk yılda bir

Bugüne kadar

Şimdiye kadar

                     previous                  next                daily main page