DAILY PHRASES

İNGİLİZCE
OKUNUŞU

TÜRKÇE ANLAMI

How are you?
Haw a(r) yu?

Nasılsın?/Nasılsınız?

(I am) Fine, thanks.
Fayn, tenks.

İyiyim, teşekkürler.

(I am) Very well, thank you.
Veri well, tenk yu.

Çok iyiyim, teşekkür ederim.

I'm fine
A'ym
fayn. 

İyiyim.

I'm OK.      
A'ym okey. 

İyiyim. (Problem yok.)

Not bad.      
Nat bed 

Fena değil.

So so.      
So so

Fena değil/Şöyle böyle.

Not very well.      
Nat veri well

Çok iyi değilim.

How is your family?
Haw iz yo(r) femili?

Aileniz nasıl? 

They are fine, thanks 
Dey a(r) fayn, tenks.

İyiler, teşekkürler.

How is your wife? 
Haw iz yo(r) fadı(r)? 

Karınız/Karın/
Eşiniz/Eşin nasıl?

She is fine, thanks.
Şi iz fayn, tenks?

İyidir, teşekkürler.

How is your husband? 
Haw iz yo(r) hazbınd?

Kocanız/Kocan
Eşiniz/Eşin nasıl?

He is fine, thanks. 
Hi iz fayn, tenks? 

İyidir, teşekkürler.

How is your father? 
Haw iz yo(r) fadı(r)? 

Babanız/Baban nasıl?

He is fine, thanks. 
Hi iz fayn, tenks? 

İyidir, teşekkürler.

How is your mother? 
Haw iz yo(r) madı(r)? 

Anneniz/Annen nasıl?

She is fine, thanks. 
Şi iz fayn, tenks?

İyidir, teşekkürler.

How is your brother? 
Haw iz yo(r) bradı(r)? 

Biraderin nasıl?

He is fine, thanks. 
Hi iz fayn, tenks?

İyidir, teşekkürler.

How is your sister? 
Haw iz yo(r) sistı(r)?

Bacın (kız kardeşin) nasıl?

She is fine, thanks. 
Şi iz fayn, tenks?

İyidir, teşekkürler.

How is your son? 
Haw iz yo(r) san?

Oğlunuz/Oğlun nasıl?

He is fine, thanks. 
Hi iz fayn, tenks? 

İyidir, teşekkürler.

How is your daughter? 
Şi iz fayn, tenks?

Kızınız/Kızın nasıl?

She is fine, thanks. 
Şi iz fayn, tenks?

İyidir, teşekkürler.

previous

main page