WORD GROUPS
by Salih Tatar

1

Identity 

Kimlik

2

Age                                

Yaş

3

Describing People        

İnsanları Tanımlama 

4

Feelings

Hisler

5

Emotions     

Duygular

6

Jobs and Work     

Meslekler ve İş

7

Animals

Hayvanlar (Hazırlanıyor)

8

Birds

Kuşlar         (Hazırlanıyor)

9

Fish and other sea animals

Balıklar ve diğer deniz hayvanları
(Hazırlanıyor)

previous         main page